Eğer tarihi yerleri gezmekten hoşlanıyorsanız, Kaş’ta görebileceğiniz pek çok antik kent var. Bunlardan biri de Kaş‘ın kuzeydoğusunda deniz seviyesinden yaklaşık 950 metre yükseklikte Fellen-Yayla mevkiinde yer alan Phellos Antik Kenti. Ören yerinde bulunan arkeolojik kalıntılar, numizmatik, epigrafik belgeler ve antik literatürde geçen bilgiler Phellos tarihçesinin oldukça erken dönemlere uzandığını gösteriyor.

Antiphellos’un 5 km kadar kuzeyindeki antik kent Phellos’un yoğun olarak MÖ 7. yüzyıl ile MÖ 4. yüzyıl arasına iskan edilmiş. Ksanthos, Trysa ve Limyra ile birlikte Lykia’nın 4 dinast (bey) yerleşiminden biriydi. Phellos ve Antiphellos Yunanca isme sahip birkaç Lykia şehrinden biri. ‘Taşlık ülke’ anlamına gelen Phellos sözcüğünün Lykia dilindeki karşılığı ise Vehinda (Wehñti).

Phellos ancient city

Phellos Antik Kenti

Çevresindeki dağlık bölgeye hâkim bir sırt üzerinde kurulmuş olan Phellos, M.Ö. IV. yüzyılda oldukça önemli bir kentti. Antiphellos (Kaş) şehri, Phellos’un limanı iken, Helenistik Çağ’la birlikte kendi kurduğu liman kentinin gelişimiyle sönük kaldı. Kaş merkezinin konumlandığı alan Phellos Antik Kenti’nin limanı olduğu zamanlarda ve bölge Akdeniz gemi ticaretinin en önemli noktalarından biriydi.

Tarihi hakkında fazla bilgi bulunmayan Phellos, mevcut kalıntısıyla büyük bir yerleşme yerinden çok bir savunma şehri, müstahkem mevki havasında. Antik Kenti’nin kalıntılarını baktığımızda, antik kentin savunma amaçlı yapıldığını tahmin etmek kolay. Kale kalıntıları ve köşelerdeki kule kalıntıları bunu gösteriyor. Ayrıca kalenin yapıldığı alan korunmaya müsait.

Kalenin olduğu yerden genişçe bir alan kontrol etmek mümkün. Phellos Antik Kentini, düşmanı rahatça görülebilecekleri bir noktaya inşa etmişler. Çevresindeki surlar da bu amaca uygun tasarlanmış ve düşmanın içeri girmesini önleyecek şekilde konumlandırılmış.

Phellos’ta akropolü çevreleyen sur dışında fazla yapı kalıntısı yok. Antik kent yaklaşık 550 metre uzunluk ve 200 metre genişliğindeki bir alana yayılmış. Phellos Akropolisi, tümüyle surlarla çevrelenmiş olup bölgenin doğal oluşumu kireçtaşı bloklardan inşa edilmiş.

Akropolün batı kenarında yer alan ev tipi kaya mezarı, Likya’nın ahşap ev mimarisini kaya gömütüne yansıtmış en özgün örneklerden birisi. Aile mezarı özelliğine sahip. Akropolün kuzey yönüne yürüdüğünüzde vadi içinde ve karşısındaki tepenin eteğinde çok sayıda lahit göreceksiniz, kabartmalı olanı kentin en dikkat çekici eserleri arasında.


Adres: Phellos Antik Kenti, Çukurbağ / Kaş / Antalya
Giriş Ücreti: Ücretsiz
Ziyaret Saatleri: Ziyaret gün ve saat kısıtlaması yok.

Antiphellos Antik Kenti

Antiphellos Tiyatrosu, Kaş
Antiphellos Tiyatrosu, Kaş

Antiphellos Kenti, Likya Medeniyeti’nin önemli liman kentlerinden biri. Çukurbağ köyüne yakın Phellos Antik kentinin limanı olarak kurulmuş. Kaş’ın üzerine kurulu olduğu kent sedir ağacı ticareti ile zengin bir kent haline gelerek Phellos’tan ayrılmış.

Phellos ‘Taşlık ülke’ anlamına gelirken, Antiphellos ‘taşlık olmayan alan’ anlamına geliyor. Lykia dilinde Habesos veya Habesa adıyla anılmış. Hellenistik Dönem’de ticari girişimler önem kazanır ve Antiphellos, ana şehir olan Phellos’un gerilemesine karşılık daha çabuk gelişir, Roma İmparatorluğu döneminde önemli bir liman kenti olmuş. Antiphellos M.Ö 2’nci yüzyıl ortasından itibaren, Lykia Birliği’nde tek oy hakkına sahipmiş. Ticari bir kent olarak hem kendi bastırdığı hem de birlik adına çıkardığı sikkeleriyle biliniyor.

Antik kentin kalıntılarını Kaş’ın farklı yerlerine dağılmış. İlçenin çevresinde ve doğu- batı doğrultusunda uzayan yarımadada görebileceğiniz kalıntıların içinde günümüze kadar en sağlam şekilde ayakta kalmayı başarmış olan Antiphellos tiyatrosu.

Uzunçarşı’da göreceğiniz, yokuşun başındaki Kral Mezarı, Antiphellos’e ait günümüze kadar bozulmadan gelmiş lahitlerden biri. Aslında bir krala ait olup olmadığı tam olarak bilinmiyor, bu ismi üzerinde aslan başları olmasından dolayı almış. Merkezde, pazar yerinde, limanın girişinde, jandarma binasının deniz tarafında 3 sağlam lahit daha bulunuyor.

Antiphellos Antik Kenti Tiyatrosu

Antiphellos Antik Kenti Tiyatrosu, Kaş merkezde çarşıya sadece 10 dakika yürüme mesafesinde yer alıyor. Akropolis tepesinin güney eteğindeki tiyatro yamaca yaslanmış ve muhteşem bir Akdeniz manzarasına sahip. Yirmi altı oturma sırası var.

Oturma sıraları dört dikey merdivenle üç bölüme ayrılmış. Tiyatronun kuzey doğusunda ana kayaya oyularak yapılmış yirmi dört kadın kabartmasının bulunduğu mezar odasını da görebilirsiniz. Akdam Dor Kaya Gömütü olarak isimlendirilen mezar üst mimari yapılarının bazıları hariç tutulduğunda tamamı yaklaşık 4.5 metreye 4.5 metre boyutlarında bir kaya bloktan hafifçe konik bir küp biçiminde oyularak yapılmış.

Mezarın girişinde sütunlu bir ev ile sütünların üzerinde yükselen üçgen bir bölümü var. Mezarın iç kısmında ise 3 taraftan ölülerin yerleştirildiği sıraları görebilirsiniz. Kadınların ve cephe süslemelerinin şeklinden İ.Ö 4’üncü yüzyıla tarihleniyor. 2008 yılında restore edilen tiyatro Kaş’ta güneşin batışını seyretmek için en iyi yerlerden biri.

Adres: Antiphellos Antik Kenti Kaş/Antalya
Giriş Ücreti: Giriş ücretsiz.
Ziyaret Saati: Ziyaret gün ve saat kısıtlaması yok.

Previous Myra Antik Kenti